Menu

Gildebroeders

Een nieuwe gildebroeder bij ons Gilde word je niet zomaar. Je wordt eerst aspirant gildebroeder. Een aspirant is hij, die zich daartoe bij het bestuur heeft aangemeld en als zodanig door de gilderaad bij meerderheid van stemmen is aangenomen.

Na een gildejaar, van kermis tot kermis, is er een voordracht voor het gildebroederschap als de aspirant zich een waardig gildebroeder heeft kunnen tonen. Tijdens dit gildejaar kan de aspirant bij optochten meelopen en krijgt daarvoor een speciale sjerp. Er zijn maar enkele activiteiten waar de asprirant niet aan kan meedoen zoals het Koningsschieten.

De benoeming tot gildebroeder geschiedt door de gilderaad waarbij de aanwezigheid is vereist van twee derde van de niet geschorste gildebroeders. De aspirant moet hierbij drie vierde van het aantal stemmen verwerven. Na het betalen van 7 stuivers en het oplezen van een verklaring en belofte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is de nieuwe gildebroeder officieel benoemd.

Huwelijk van een Gildebroeder of Gildezuster

Het bijwonen van een huwelijk van een Gildebroeder of Gildezuster vindt met goedkeuring van het bruidspaar plaats. Het bruidspaar wordt begeleid naar de kerk en de Heilige Mis wordt bijgewoond. Hierna wordt het bruidspaar uitgeleide gedaan tot buiten de kerk.

Indien het bruidspaar het Gilde op de bruiloft uitnodigt, wordt een half ton bier geschonken. Indien de bruiloft buiten het dorp wordt gehouden zal het Gilde het bruidspaar met de trom tot maximaal 1 mijl volgen. Het Gilde wordt 1 ton bier geschonken of zoveel dat daarmee de eer aan het bruidspaar wordt gehouden.

Verhuizen van gildebroeder of gildezuster

Indien een Gildebroeder of Gildezuster gaat verhuizen zal het Gilde de helpende hand reiken door verhuizende Gildeleden te vergezellen met trom en vaandel van de oude naar de nieuwe woning. Bij aankomst zal deze ondersteuning met bier worden beloond.

Indien de verhuizing over de dorpsgrenzen zal lopen zal het Gilde met de trom tot maximaal 1 mijl buiten de dorpsgrens volgen of ophalen.

Geboorte van een kind van een gildebroeder

Bij een geboorte van een kind van een gildebroeder zullen de oude dekens altijd een bezoek brengen.

Het bijwonen van het dopen van het kind van een gilderbroeder en/of gildezuster vindt op uitnodiging van de ouders plaats waarbij het Gilde de dopeling aan huis afhaalt. Tijdens de doopplechtigheid houdt de Vaandrig in overleg met de priester het vaandel boven de dopeling. Na het doopsel begeleidt het Gilde de dopeling tot buiten de kerk en de ouders nodigen het Gilde uit tot een gezellig samenzijn. Het Gilde biedt een zilveren eetlepel aan, of een ander geschenk tot die waarde.

Bij overlijden Gildebroeder, Gilderzuster of erelid.

Het begraven of de crematie vindt plaats in overleg en met goedkeuring van de nabestaanden met gilde-eer. De gildebroeders zijn in normaal gildetenue, echter met een rouwsjerp en een zwarte stropdas.

De overledene wordt de kerk ingedragen door de gildebroeders, voorafgegaan door het Gilde. Tijdens de conceratie staan Vaandrig, Tamboer en Kapitein naast het altaar om bij heffing van  brood en wijn de trom te roeren en het vaandel te neigen. De kapitein draagt de piek met zwart omfloerst naar beneden, ook het vaandel en de trom zijn met zwart omfloerst.

© 2009 - St. Annagilde Nuenen | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 11-02-2016 .