Menu

Organisatie

Het St Annagilde Nuenen-dorp kreeg bij de oprichting de volgende spreuk mee:

“WAERT OM BENYT”

Rond ‘1600’ werd het gilde opgericht en kreeg het van Jonkheer Floris van Berckel van Eyck dit schildje. Deze spreuk staat op de achterzijde van het Koningsschild.

Het betekent letterlijk:  “Wees geliefd”.

De symboliek in het medaillon wordt gevormd door twee molenijzers van het voormalige kwartier Peelland met een koningsvogel en daartussen een horizontale dwarsbalk die behoort bij het volksverhaal over de Nuenenaren (Nuenen Dwers)

Ons gilde bestaat uit z.g. ‘gemene’ gildenbroeders. (Gemeen is hier te lezen als gewoon). Het St. Annagilde is anno 2004 ongeveer 32 gildenbroeders groot. Naast de gildenbroeders bestaat het gilde uit een hechte groep aspirant-gildenbroeders, weduwen van overleden gildenbroeders en vrienden van het gilde.

Het gilde wordt aangestuurd door een z.g. Officie ofwel de overheid.

Ons Officie bestaat uit de Kapitein (Voorzitter), twee oude Dekens (ofwel Oudraden / Ouderlingen), twee jonge Dekens, de koning de vaandrig en een eventuele keizer, bovendien kent ons gilde z.g. ereleden.
Het gilde kent verder een structuur van werkgroepen. Zo hebben we b.v. een evenementencommissie, een schietcommissie, een terreincommissie, etc.

Lees meer hierover op de pagina Functies.

Zwaarwegende besluiten, mandaten die aan werkgroepen of commissies worden verstekt, beoordeling van het financiële beleid etc, stemmingen over aanname van aspiranten en later gildenbroeders, worden alle genomen in de z.g. gildenraad die twee keer per jaar plaats vindt.

Stemgerechtigd zijn alleen gildenbroeders die hun contributie hebben voldaan.

(Zo zijn er volgens de kaart en de traditie meerdere sancties voor de gildenbroeders als ze iets wel of juist niet volgens de kaart hebben gedaan. De meeste sancties/straffen worden uitgedrukt in bier en dan gaat het meestal per vaan of  vat.)

Aspirant word je door je aan te melden bij het officie. Deze doet een voorstel aan de gildenraad en daar wordt bij gewone meerderheid van stemmen dit voorstel overgenomen. Men moet minstens een gildenjaar aspirant zijn om via een geheime stemming in de gildenraad en na het betalen van zes stuivers gildenbroeder te kunnen worden.

Het gilde treed naar buiten met een Brabants bolhoedje en in een zwart  pak afgebiesd met een zwarte zijden rand. E.e.a. wordt gecompleteerd met een rode stropdas en een sjerp die ons wapen, lijfspreuk en embleem bevat.

Als het gilde naar buiten treedt wordt het altijd voorafgegaan door de vaandeldrager en de tamboer en ‘gecommandeerd’ door de kapitein.

De koning die een ceremoniële functie heeft, draagt het belangrijkste gildenzilver in de vorm van gewonnen en geschonken zilveren schilden en de oude Dekens dragen afhankelijk van de activiteit/ceremonie meer schilden.

Koning en oude Dekens gaan dan ook altijd voorop in de stoet.

 

© 2009 - St. Annagilde Nuenen | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 05-04-2016 .